MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin khách hàng trên website Mirrordecor.vn bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà shop Mirrordecor.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ, cũng như để tiện liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Trong quá trình mua hàng tại shop, Mirrordecor.vn chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mirrordecor.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Mirrordecor.vn

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến Mirror Decor

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mirrordecor.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Mirrordecor.vn

ĐỊA CHỈ VÀ NƠI QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN

Mirrordecor.vn

Số điện thoại: 0919311284

Địa chỉ: Nhà Lô E, Số 2 Phố Hạ Yên, khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Email: support@mirrordecor.vn

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Mirrordecor.vn thực hiện việc này.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

– Thông tin cá nhân của thành viên trên website https://Mirrordecor.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mirrordecor.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ 3. Mirrordecor.vn sẽ yêu cầu các bên thứ 3 phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Mirror Decor sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên website https://Mirrordecor.vn.

– Quản trị Mirrordecor.vn yêu cầu quý khách khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Quản trị Mirrordecor.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Trân trọng cảm ơn