Từ khóa: đồng hồ gỗ led

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ led để bàn gỗ của Mirrordecor.vn

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ

Lưu ý: Đồng hồ rất tốn pin nên bạn nên cắm điện qua cổng USB  Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ led để bàn Điều chỉnh thời gian, ngày tháng  Khi đồng hồ đang hiển thị thời gian, nhấn và giữ phím SET khoảng 3s. Đồng hồ sẽ hiện 12h hoặc 24h Nhấn up/down để điều chỉnh hiển thị 12H hoặc 24H. nhấn SET để xác nhận. Đồng hồ chuyển sang 00:00 Nhấn up/down để điều chỉnh giờ và phút. Nhấn SET để xác nhận. Vậy là đã cài thành công ngày giờ Nhấn SET 1 lần để hiện 1 1. Giữ SET 3s để cài đặt ngày tháng năm. Đồng hồ sẽ hiện lần lượt 2013 là năm, 1 1 lần lượt là tháng, […]