Dưới dây Mirrordecor gửi tới các bạn hướng dẫn cài đặt đồng hồ led để bàn báo thức Pettv Cute

Các chế độ đèn

 • Cắm điện liên tục: đèn viền và đèn led hiển thị luôn sáng
 • Không để led viền, đồng hồ sẽ sáng 5s rồi tắt (chế độ ngủ) để tiết kiệm pin
 • Khi không cắm điện, để led viền: Đèn viền luôn sáng, đèn hiển thị tắt sau 5s. Có thể kéo dài thời gian sáng đèn bằng cách làm theo hướng dẫn ngay bên dưới.
 • Điều khiển đèn:
  – Nhấn [Night light/snooze] để bật đèn viền.
  – Khi đèn viền sáng, Nhấn đúp nút [Night light/snooze] để vào chế độ cài đặt thời gian tắt đèn. Sau đó nhấn [+/-] để đặt thời gian trong khoảng 10-60 phút (1 vạch = 10 phút). Cài đặt sẽ có tác dụng sau 5s. Nhấn [Night light/snooze] để tắt đèn và thoát chế độ cài đặt.

Các nút điều khiển: (từ trái qua phải)

 • Time setting: nhấn nhanh để hiển thị tháng và ngày, và nhấn lâu trong 2 giây để vào chế độ cài đặt thời gian
 • Alarm setting: Bấm nhanh để hiển thị bốn nhóm báo thức, nhấn đúp để bật và tắt báo thức. Nhấn và giữ trong 2 giây để vào chế độ cài đặt đồng hồ báo thức
 • Nút +-: Khi cài đặt thời gian, đồng hồ báo thức và thời gian tắt đèn, thêm hoặc bớt con số thời gian
 • Lỗ reset: Nhét tăm vào lỗ reset và nhấn nhẹ để cài đặt lại Cute Pet TV
 • Night light/snooze (ở trên): Nhấn nhanh có thể bật / tắt đèn. Nhấn đúp vào nút này để vào chế độ cài thời gian tắt đèn. Sau khi đồng hồ báo thức reo, nhấn nhanh nút này để vào chế độ báo lại (snooze)

Cài đặt đồng hồ

 1. Cài đặt thời gian và đơn vị đo nhiệt độ:
  Nhấn và giữ nút [Time setting] để vào chế độ cài đặt thời gian:
 2. Cài chế độ 12/24h: nhấn [+/-] để chuyển qua lại giữa 12/24h, nhấn [Time setting] để xác nhận
 3. Cài giờ: nhấn [+/-] để điều chỉnh giờ, nhấn [Time setting] để xác nhận
 4. Cài phút: nhấn [+/-] để điều chỉnh phút, nhấn [Time setting] để xác nhận
 5. Cài năm: nhấn [+/-] để điều chỉnh năm, nhấn [Time setting] để xác nhận
 6. Cài tháng: nhấn [+/-] để điều chỉnh tháng, nhấn [Time setting] để xác nhận
 7. Cài ngày: nhấn [+/-] để điều chỉnh ngày, nhấn [Time setting] để xác nhận
 8. Cài độ C độ F: nhấn [+/-] để điều chỉnh qua lại giữa độ C và độ F, nhấn [Time setting] để xác nhận

Cài đặt báo thức

 1. Cài đặt báo thức:
  Giữ nút [Alarm setting] 2s để vào cài đặt báo thức, đầu tiên sẽ cài báo thức đầu tiên (A1):
 2. Bật tắt: nhấn [+/-] để Tắt/bật báo thức, nhấn [Alarm setting] để xác nhận
  Khi báo thức TẮT, nhấn [Alarm setting] để chuyển qua tiếp báo thức sau (A2, A3, A4)
 3. Đặt thời gian báo thức: nhấn [+/-] để điều chỉnh giờ, nhấn [Alarm setting] để xác nhận. Tiếp tục cài đặt phút bằng [+/-], nhấn [Alarm setting] để xác nhận
 4. Thiết lập thời gian lặp trong tuần: nhấn [+/-] để ký tự nhấp nháy di chuyển qua lại giữa 7 ngày trong tuần (nhấp nháy là ngày đang chọn), nhấn [Night light/snooze] để bật tắt ngày báo thức. Chọn cả 7 ngày sẽ báo tất cả các ngày trong tuần, còn tắt đồng hồ sẽ báo 1 lần.
  Nhấn [Alarm setting] để xác nhận và chuyển qua báo thức tiếp theo A2, A3, A4. Cài đặt tương tự như với A1
 5. Snooze mode (ngủ nướng): Khi chuông báo thức kêu, nhấn [Night light/snooze] để bật chế độ snooze, chuông báo sẽ kêu sau 5 phút. Chuông báo sẽ lặp lại vô hạn sau mỗi 5 phút. Nhấn [Alarm setting] để tắt báo thức đang kêu

Đồng hồ đếm ngược: khi đồng hồ đang ở chế độ bình thường:

Nhấn đúp nút [Night light/snooze], đồng hồ sẽ hiện 01:00 (01 phút:00 giây).

Dùng [+/-] để chỉnh thời gian đếm ngược, nhấn [Night light/snooze] để bắt đầu đếm.

Nhấn [Night light/snooze] để tạm ngưng, nhấn Đúp để thoát

Trên đây là hướng dẫn cài đặt đồng hồ led cute pettv. Các bạn có thể mua sản phẩm ngay bên dưới hoặc xem chi tiết sản phẩm

[devvn_quickbuy id=”81157″ button_text1=”MUA NGAY” button_text2 = “” small_link=”0″]

Xem thêm sản phẩm tại Đây

Website: Mirrordecor.vn

Portal Hướng dẫn sử dụng: ngtrduc.xyz

Email: support@mirrordecor.vn

Điện thoại: 0919311284